از یک نسخه تا چند هزار نسخه متناسب با نیاز شما

تعداد از 1 تا 150 بیشتر از 150 بیشتر از 500 بیشتر از 1000 بیشتر از 2000 بیشتر از 3000 بیشتر از 5000
هر کارت 15×15 8,900 4,350 1,690 960 610 480 410
هر کارت 21×15 11,900 4,600 1,790 1,060 700 570 470

قیمت ها به تومان هستند.

٪۱۰۰ کیفیت محصولات را تضمین می‌کنیم.

چنانچه به دلیل اشکالات فنی و چاپ از نتیجه‌ی سفارش خود رضایت نداشته باشید، عکس پرینت اصلاح و تعویض آن را ضمانت می‌کند.

×
×
×
×