مرور رده

ادیت و روتوش عکس

سایز صحیح چاپ عکس ها

طبق گزارش ارتباط با مشتریان عکس پرینت، یکی از سوالات متداول شما کاربران محترم در مورد کیفیت عکس هاست.  اینکه سایز صحیح و استاندارد چاپ عکس چقدر است؟ ابعاد فایل چقدر باشد تا عکس چاپ شده از طرفین کراپ نشود؟ بهترین کیفیت برای هر سایز عکس