مرور

ویدئو

۵ محصول کاربردی برای استفاده از عکس های چاپ شده

تا به حال از مزایای چاپ عکس زیاد گفته‌ایم. اینکه خاطرات با چاپ ماندگار می‌شوند؛ ریسک پاک شدن حافظه یا گم شدن هارد از بین می‌رود؛ حس لحظات خوش را دوباره تجربه می‌کنیم و... این بار قرار است در مورد استفاده از عکس های چاپ شده صحبت کنیم. جای…